samodoskonalenie

Samodoskonalenie to proces trwający nieustannie całe życie. Odbywa się świadomie, w sposób zaplanowany, z wykorzystaniem konkretnych metod bądź też całkowicie mechanicznie, bezwarunkowo i podświadomie. Samodoskonalenie to droga, droga, która się nie kończy, opiewająca w różnorodne możliwości, które odpowiednio wykorzystane prowadzą do satysfakcji, poprawy pewności siebie i realizacji wyznaczonych sobie celów.

Starać się być lepszym człowiekiem

Pojęcie samodoskonalenie tłumaczone jest i wyjaśniane w bardzo różny sposób. W zależności od tego, czy będzie ono utożsamiane z nauką, psychologią czy też filozofią, poznamy jego całkowicie odmienne definicje. Zawsze jednak w centrum samodoskonalenia stoi człowiek, to on jest najważniejszy, cały proces odbywa się w nim, w jego wnętrzu i umyśle.
Według psychologii humanistycznej samodoskonalenie to dążenie do rozwoju człowieka na różnych płaszczyznach – emocjonalnej, mentalnej i duchowej. Najprościej pojęcie to wyjaśnić można jako „staranie się być lepszym człowiekiem”. Inna definicja informuje nas, że samodoskonalenie związane jest z czynnościami usprawniającymi kompetencje zawodowe, co przekłada się na poprawę wydajności pracy. Z kolei filozofia wskazuje bezpośrednio na wewnętrzne poznawanie samego siebie, pokonywanie swoich słabości i barier, które uniemożliwiają nam osiągnięcie równowagi wewnętrznej. Nietrudno jednak dostrzec, że każda z tych definicji dotyczy człowieka, jego drogi, samorozwoju.

Samodoskonalenie jako zmiana swojego życia

Samodoskonaląc się, zmieniamy swoje życie. Odbywa się to w krótkich bądź dłuższych odstępach czasu, co często nie pozwala nam dostrzec zaistniałych zmian. W takich sytuacjach należy patrzeć na swoją życiową drogę w szerszej perspektywie, wtedy przekonamy się, że to, co jest teraz, jest zupełnie inne, niż było kiedyś i jakie będzie w przyszłości.

Samodoskonalenie świadome rozpoczyna się w naszym umyśle. Uświadamiamy sobie, że chcemy zmiany, że chcemy być lepszymi ludźmi. Dostrzegamy swoje wady i zalety, możliwości i ograniczenia, definiujmy cele, które chcemy i możemy osiągnąć. Następnie podejmujemy próby realizacji planu, najczęściej korzystając z mniej lub bardziej znanych technik samodoskonalenia.

Samodoskonalenie zaczyna się już na etapie planowania, wyrzucania z siebie negatywnych emocji. Doskonale sprawdza się prowadzenie dziennika, pisząc, co nam ciąży na duszy, pozbywamy się tego, co przeszkadza nam osiągnąć spokój, oczyszczamy umysł. Należy również pamiętać, że samodoskonalenie to nie tylko praca nad naszym wnętrzem, ale też nad ciałem. Sport i aktywność fizyczna uczą samodyscypliny, uświadamiają nam, że niemożliwe nie istnieje, że możemy więcej, że potrafimy, że nie ma dla nas żadnych ograniczeń. Ponadto chcąc osiągnąć wewnętrzną harmonię, trzeba zastanowić się, co mogę zrobić dobrego dla innych. Nie można koncentrować się tylko na sobie, w ten sposób systematycznie zamykamy się na otoczenie, a to z niego czerpiemy energię do życia.

Samodoskonalenie związane jest także z medytacją. Tę technikę wbrew pozorom nie stosują jedynie profesjonaliści i mnisi ze Wschodu. Celem medytacji jest właśnie samodoskonalenie, rozluźnia ona ciało, oczyszcza umysł, wspiera koncentrację, wyzwala pozytywne uczucia. Ważne jest, aby wybrać technikę najlepszą dla siebie, a dążenie do zmian wpisze się na stałe w naszą codzienność.