równowaga i harmonia w domu

Wierząc, że są siły i zjawiska oddziałujące na człowieka na odległość, można zadbać o otoczenie swoje i swoich najbliższych w taki sposób, aby możliwie jak najskuteczniej wykorzystać ich potencjał. Naukowcy, których przedmiotem badań jest psychotronika, zajmują się poznawaniem i odkrywaniem nowych zjawisk mających wpływ na organizmy żywe. Bardzo wyraźnie dostrzegalne są one w chińskiej filozofii, której jedną z zasad jest Feng Shui. Ona z kolei opiera się na dwóch energiach – Yin i Yang.

Ezoteryka – to, co zostało odrzucone przez naukę

Yin i Yang to siły – przeciwne, bardzo różne od siebie, jednak nawzajem się uzupełniające, są więc sobie potrzebne, muszą istnieć razem. W ich oddziaływanie na człowieka wierzy szczególnie społeczeństwo chińskie, chociaż coraz częściej ich koncepcja wykorzystywana jest w Europie, również wśród Polaków. To inne, niż zakłada nauka, postrzeganie rzeczywistości. Koncepcja Yin i Yang jest częścią bardzo kontrowersyjnej nauki interdyscyplinarnej, jaką jest psychotronika. Opiera się ona na oddziaływaniu sił na organizmy żywe na odległość. Zakłada, że pomiędzy nimi, a ich środowiskiem istnieją pewne interakcje, jednak należy podkreślić, że „środowisko” w tym znaczeniu nawiązuje również do kosmosu i Układu Słonecznego.

Inną nauką związaną z Yin i Yang, a właściwie cechą wierzeń, jest ezoteryka. Porusza ona tematy, które zostały odrzucone przez naukę, jedną z jej założeń jest rozwój duchowy. Ezoteryka koncentruje się na osobistym oświeceniu, najważniejsze jest to, co odbywa się w człowieku, indywidualnej jednostce. Ezoteryka jest przeciwieństwem kolektywistycznej egzoteryki, w której to uwaga skoncentrowana jest na wspólnych rytuałach, na społeczeństwie jako grupie.

Yin i Yang – noc i dzień, zima i lato…

Koncepcja Yin i Yang to dwie siły, z których pierwsza symbolizuje księżyc, oznacza chłód, bierność i introwersję, druga to słońce, ciepło, aktywność i ekstrawersja. Tylko razem tworzą całość, ponieważ nie ma nocy bez dnia, jak również nie ma światła bez ciemności. Najlepsze proporcje to 40% yin i 60% yang, jednak jest to kwestia indywidualna, ponieważ np. w naszej sypialni mogą być potrzebne inne proporcje. Ważne jest, aby obserwować zmiany w swoim otoczeniu i do nich dostosowywać ilość obu tych sił. Jak zakłada psychotronika, zjawiska energetyczne oddziałują na organizmy żywe, jednak w różny sposób. Wszystko zależy od człowieka oraz od jego środowiska.

Trzeba zwrócić uwagę, aby żadna z tych dwóch sił nie była osłabiana i podkreślana bez żadnego powodu. Musimy określić swoje potrzeby i zdefiniować przeznaczenie danego pomieszczenia. W sypialni dominować powinny kolory ciepłe, wpływające na człowieka kojąco i uspakajająco, więcej powinno w niej być siły Yin. W salonie można pozwolić sobie na większą dominację siły Yang.

Ezoteryka już od czasów starożytnych jest przedmiotem badań filozofów, ale również naukowców, którzy starają się udowodnić lub zaprzeczyć jej istnienie. Feng Shui w domu nie jest więc zjawiskiem nowym, jednak w Europie spopularyzowanym znacznie później niż na kontynencie azjatyckim.